U Museu image header U Museu image header

U Museu

Biểu tượng biểu thị.

Chất gây dị ứng
Mollusques
Động vật có vỏ
Lupin
Một loại đậu
Sulfite
Sunfit
Graines de sésame
Sesame seeds
Moutarde
Mù tạt
Céleri
Cần tây
Fruits à coques
Các loại hạt
Soja
Đậu tương
Arachides
Đậu phộng
Poisson
Oeuf
Trứng
Crustacés
Giáp xác
Gluten
Gluten
Lait
Milk

Thông tin
Yêu thích
Mới
Suggestion du chef
Đề nghị của giám đốc
Spécialité de la maison
Nhà đặc sản
Spécialité régionale
Đặc sản khu vực
Fait maison
Nhà làm
Sans gluten
Không chứa gluten
Sans gluten
Không có lactose
Vegetarien
Ăn chay
Vegan
Thuần chay
bio
Hữu cơ
Casher
Kosher
Halal
Halal
Contains pig
Chứa lợn
Surgelé
Tươi đông lạnh
spicy
Vị cay
spicy medium
Cay vừa
spicy hot
Rất cay
Déconseillez aux femmes enseintes.
Không nên dùng cho phụ nữ có thai.
Take away
Lấy đi

Select your language

Share this menu