ความหมายไอคอน

Allergènes
Mollusques
หอย
Lupin
โหดร้าย
Sulfite
ซัลไฟต์
Graines de sésame
เมล็ดงา
Moutarde
มัสตาร์ด
Céleri
ผักชีฝรั่ง
Fruits à coques
ถั่ว
Soja
ถั่วเหลือง
Arachides
ถั่วลิสง
Poisson
ปลา
Oeuf
ไข่
Crustacés
หอย
Gluten
ตัง
Lait
Lait

ข้อมูล
Suggestion du chef
Suggestion du chef
Spécialité de la maison
Spécialité de la maison
Spécialité régionale
Spécialité régionale
Fait maison
ทำที่บ้าน
Vegetarien
Véggétarien
Vegan
Végan
Sans gluten
ตังฟรี
bio
โดยธรรมชาติ
Casher
Casher
Halal
ฮาลาล
Contains pig
มีหมู
Surgelé
สดแช่แข็ง
Déconseillez aux femmes enseintes.
ไม่แนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์
Take away
นำออกไป

Select your language

Share this menu