إيقونات الرموز.

Allergènes
Mollusques
محار
Lupin
الترمس
Sulfite
كبريتي
Graines de sésame
حبوب السمسم
Moutarde
خردل
Céleri
كرفس
Fruits à coques
جوز
Soja
فول الصويا
Arachides
الفول السوداني
Poisson
سمك
Oeuf
بيضة
Crustacés
محار
Gluten
الغلوتين
Lait
Lait

معلومات
Suggestion du chef
Suggestion du chef
Spécialité de la maison
Spécialité de la maison
Spécialité régionale
Spécialité régionale
Fait maison
محلي الصنع
Vegetarien
Véggétarien
Vegan
Végan
Sans gluten
بدون غلوتين
bio
عضوي
Casher
Casher
Halal
حلالا
Contains pig
يحتوي على خنزير
Surgelé
طازج مجمد
Déconseillez aux femmes enseintes.
لا ينصح به للنساء الحوامل.
Take away
يبعد

Select your language

Share this menu